Young Professional Program
Bühnenbild

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STRAUMANN® YOUNG PROFESSIONAL PROGRAM

Neemt u deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de vouchers gaat verzilveren. Door het online verzilveren van de vouchers bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt.

 1. U bevestigt dat u aan een van de onderstaande vereisten voor deelname aan het YPP voldoet:
  1. u bent ten minste vierdejaarsstudent tandheelkunde;
  2. u bent werkzaam als tandheelkundig professional:
   - in loondienst;
   - eigen praktijk.
 2. Deelname aan het YPP is persoonlijk. De vouchers en alle overige aan de vouchers gerelateerde voordelen zijn uitsluitend door u te gebruiken en kunnen niet worden overgedragen aan derden.
 3. De vouchers zijn uitsluitend geldig gedurende uw deelname aan het YPP of gedurende de periode waarin u voldoet aan de onder punt 1 genoemde vereisten voor deelname. De vouchers zijn bovendien uitsluitend geldig in Nederland.
 4. De vouchers kunnen uitsluitend afzonderlijk en eenmalig worden ingewisseld en niet in combinatie met andere acties. De waarde van de vouchers wordt niet in contanten uitgekeerd. Eventuele resterende bedragen kunnen niet contant worden uitbetaald.
 5. De vouchers kunnen niet worden gebruikt om andere Straumann-producten aan te schaffen anders dan die op de vouchers worden genoemd.
 6. De vouchers op het online platform hebben betrekking op alle diensten van Straumann waarop u aanspraak kunt maken. U kunt geen aanspraak maken op andere rechten dan die waarop de vouchers van toepassing zijn.
 7. Met betrekking tot de cursusvouchers gelden de volgende bijzondere voorwaarden:
  1. de vouchers zijn uitsluitend van toepassing op door Straumann georganiseerde cursussen in Nederland (een overzicht van deze cursussen is te vinden onder ‘Education’ op onze website www.straumann.nl);
  2. als u de vouchers wilt inwisselen, vult u online de gegevens in en stuurt u uw aanvraag naar Straumann;
  3. op alle door Straumann georganiseerde bijscholingscursussen zijn de algemene bijscholingsvoorwaarden van Straumann van toepassing (deze algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.straumann.nl).
 8. Straumann kan niet garanderen dat een cursusvoucher direct voor de desbetreffende cursus kan worden ingewisseld. Er kan sprake zijn van een wachtlijst.
 9. In het geval van misbruik (met name het overdragen van een voucher aan een derde) of overige schendingen van de algemene voorwaarden behoudt Straumann zich uitdrukkelijk het recht voor om u uit te sluiten van deelname aan het Young Professional Program, waardoor alle vouchers onmiddellijk hun geldigheid verliezen.
 10. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt Straumann geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van de vouchers.
 11. De communicatie tussen Straumann en de deelnemers aan het Young Professional Program vindt plaats via e-mail. Wilt u Straumann per e-mail (marketing.nl@straumann.com) op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen van uw e-mailadres.
 12. Mededeling met betrekking tot uw gegevensbescherming: Door uw gegevens in te vullen, stemt u ermee in dat Instituut Straumann® AG (gevestigd in Basel, Zwitserland) en hun dienstverleners uw gegevens kunnen gebruiken voor het verwerken van bestellingen, verzoeken om informatie voor klantanalyses en mailings. U kunt tevens telefonisch worden benaderd over onze producten, diensten en evenementen en voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken. Als u niet wilt dat wij gebruik maken van uw persoonsgegevens voor marketing- of marktonderzoeksdoeleinden of als u uw toestemming voor dergelijk gebruik wilt intrekken, kunt u ons dit per e-mail (marketing.nl@straumann.com) of schriftelijk (Einsteinweg 15, 3404 LE IJsselstein) laten weten.
 13. Alle genoemde prijzen en kortingen zijn nettobedragen (exclusief btw).
 14. De gehele inhoud van het online portal is onderhevig aan auteursrechtelijke bescherming, bescherming van rechten op commercieel eigendom, en overige wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. Het merk Straumann en overige genoemde merken van Straumann op het online portal zijn geregistreerde handelsmerken van Straumann Holding AG of aan Straumann Holding AG verbonden ondernemingen.